دسترسی به توابع
برای استفاده از توابع می توان یکی از راههای زیر را دنبال کرد:
1.کلید shift و F3 را به طور همزمان فشار دهید
2. از منوی Insert گزینه Function راانتخاب نمایید
3. بر روی دکمه Insert function ( fx ) از نوار فرمول کلیک کنید
4. درسلول مورد نظر علامت = را درج نموده و از کادر Name Box نوار فرمول ، تابع مورد نظر را انتخاب
نمایید.
درج توابع
برای درج توابع دو روش وجود دارد:
روش اول: بر روی سلول مورد نظر کلیک کرده و علامت = را تایپ می کنیم آنگاه نام تابع را وارد کرده سپس
در داخل پرانتز باز و بسته ) ( آرگومانهای تابع را وارد کرده و کلید Enter را می زنیم
روش دوم: بر روی سلول مورد نظر کلیک نموده و پنجره Insert function را باز می نماییم و در قسمت
Or select a category تابع مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار می دهیم آنگاه پنجره
function Arguments باز می شود سپس آرگومانهای ورودی تابع را در کادرهای مربوطه وارد کرده و بر
روی دکمه OK کلیک می کنیم.
آرگومانهای ورودی می تواند شامل آدرس سلول یا پارامترهای مورد نیاز باشد.
توابع مالی
تابع ACCRINT
تابع ACCRINT ، سود انباشته اوراق بهادار با پرداختی دوره ای مانند یک اوراق قرضه را محاسبه مي كند


سود انباشته از تاریخ آخرین پرداخت مبلغ سود دوره ای محاسبه می شود.
فرمولی را که اکسل برای محاسبه تابعACCRINT

دریافت کامل فایل

حجم فایل 1.15MB

فرمت PDF

 

ماژول جستجو در مطالب سایت