ایجاد و ویرایش نمودارها در اکسل

فهرست مندرجات

درج نمودار

بررسی گزینه های زبانه Design

بخش Current Selection

درج متن بر روی نمودار

درجه بندی محورهای نمودار

قالب بندی سری داده و محورهای نمودار

قالب بندی محورهای نمودار

بررسی گزینه های زبانهFormat

بخش Word Art Style

دریافت فایل(همراه با راهنمای تصویری)

حجم فایل 1.94mb

ماژول جستجو در مطالب سایت