ورود مراجع و اطلاعات خارجی به اکسل    

درج یا قرار دادن اطلاعات در جدول

درج تصویر و اشکال گرافیکی

درج نمادها در اکسل

وارد کردن اطلاعات خارجی به برگه ها

مخفی کردن سطرها، ستون ها و برگه ها

آشکار کردن سطرها، ستون ها و برگه ها

دریافت فایل (همراه با راهنمای تصویری) حجم فایل 928KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماژول جستجو در مطالب سایت