دسترسی به توابع
برای استفاده از توابع می توان یکی از راههای زیر را دنبال کرد:
1.کلید shift و F3 را به طور همزمان فشار دهید
2. از منوی Insert گزینه Function راانتخاب نمایید
3. بر روی دکمه Insert function ( fx ) از نوار فرمول کلیک کنید
4. درسلول مورد نظر علامت = را درج نموده و از کادر Name Box نوار فرمول ، تابع مورد نظر را انتخاب
نمایید.
درج توابع
برای درج توابع دو روش وجود دارد:
روش اول: بر روی سلول مورد نظر کلیک کرده و علامت = را تایپ می کنیم آنگاه نام تابع را وارد کرده سپس
در داخل پرانتز باز و بسته ) ( آرگومانهای تابع را وارد کرده و کلید Enter را می زنیم
روش دوم: بر روی سلول مورد نظر کلیک نموده و پنجره Insert function را باز می نماییم و در قسمت
Or select a category تابع مورد نظر را انتخاب کرده و OK را فشار می دهیم آنگاه پنجره
function Arguments باز می شود سپس آرگومانهای ورودی تابع را در کادرهای مربوطه وارد کرده و بر
روی دکمه OK کلیک می کنیم.
آرگومانهای ورودی می تواند شامل آدرس سلول یا پارامترهای مورد نیاز باشد.
توابع مالی
تابع ACCRINT
تابع ACCRINT ، سود انباشته اوراق بهادار با پرداختی دوره ای مانند یک اوراق قرضه را محاسبه مي كند


سود انباشته از تاریخ آخرین پرداخت مبلغ سود دوره ای محاسبه می شود.
فرمولی را که اکسل برای محاسبه تابعACCRINT

دریافت کامل فایل

حجم فایل 1.15MB

فرمت PDF

 


 

 کاربرد اکسل درتهیه صورتهای مالی

فصل اول:تهیه جداول و عناوین صورتهای مالی نمونه بر اساس صورتهای مالی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی

فصل دوم:انتقال اطلاعات تراز ازمایشی به یادداشتهای توضیحی بر اساس فرمولهای توابع اکسل

فصل سوم:انتقال اطلاعات یادداشتهای توضیحی به تراز نامه

دریافت فایل
حجم فایل 4.33MB

فرمت PDF 

محتویات

فصل اول:زمان ثروت است به موس تان استراحت دهید

فصل دوم:متن

فصل سوم:شکل بندی اعداد

فصل چهارم:تاریخ وزمان

فصل پنجم:سبک ها

فصل ششم:اسم

فصل هفتم:فرمول ها

فصل هشتم:جمع کردن وشمارش

فصل نهم:امنیت و حفاظت

فصل دهم:اطلاعات

فصل یازدهم:چاپ

فصل دوازدهم:نمودارها

فصل سیزدهم:سفارشی سازی اکسل

فصل چهاردهم:باز بسته وذخیره کردن پوشه ها

فصل پانزدهم:داده ها

فصل شانزدهم:درج پرونده های متنی

فصل هفدهم:مرتب سازی

فصل هجدهم:فیلتر کردن

فصل نوزدهم:جمع های جزئی

فصل بیستم:گروه بندی وبرون نمایی

فصل بیست ویکم:ترکیب دادها

فصل بیست ودو:ترکیب محوری

فصل بیست وسه:استفاده از توابع واشیا برای استخراج تابع

فصل بیست و چهار:وام ها

فصل بیست وپنج:(what-if)چه و اگر

 دریافت فایل

حجم فایل 5.98MB

فرمت pdf


توابع مالی در اکسل

فهرست این توابع

SLN: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

SYD: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات

DB : تابع محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین

DDB: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین

VDB: تابع محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی

FV : تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاریها

PV : تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری – اقساط مساوی

NPV: تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری

XNPV: تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ

PMT: تابع محاسبه اقساط وام

PPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام

IPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره

NPER: تابع محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری

RATE: تابع محاسبه نرخ بهره

IRR: تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

XIRR: تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ

MIRR: تابع محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه

ACCRINT: تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

ACCRINTM: تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

دریافت فایل

حجم 2.15MB

فرمتpdf


 

مقدمه نسخه 2

معرفی توابع زبان فارسی برای مایکروسافت اکسل

قدم اول-نصب فایل add-in

قبل از شروع به نصب

نصب در اکسل 2007

نصب در اکسل 2003

کار باتوابع

تابعABH

تابعJ_TODAY

کار با توابع

تابع j_today

تابع j_weekday

تابعj_addday

تابع j_diff

تابعj_jalaldate

تابع j_gregoriandate

تابعj_subday

تابعj_normdate

تابعj_normdate

تابعtbh

تابعj_leap

تابعjdayofyear

تابع ymd2str

تابع fdate

تابع gleap

تابع currencyen

خطایابی ورفع ان

 دریافت فایل

 فرمت pdf

 حجم1.26MB

 


 

آموزش Excel: پرینت اطلاعات در اکسل و تنظیمات آن

آموزش اکسل : پرینت اطلاعات در اکسل و تنظیمات آن(همراه با تصویر)

فهرست مندرجات

تعیین ناحیه چاپ

حذف ناحيه چاپ

جدا کردن صفحات با استفاده از امکان Page Break

تنظیم حاشیه و جهت صفحات

خطوط راهنما

تغيير اندازه كاغذ

پيش نمايش چاپ

چاپ برگه

دریافت کامل فایل

حجم فایل1MB

 


 

آموزش Excel: ایجاد و ویرایش ليست ها در اکسل(همراه با اکسل)

 فهرست مندرجات

ايجاد فرم ورود اطلاعات

مرتب کردن سطر‌ها و ستون های لیست

فیلتر کردن اطلاعات

کنترل اعتبار داده‌های ورودی

دریافت فایل

حجم فایل 1.4MB

 


 

ایجاد و ویرایش نمودارها در اکسل

فهرست مندرجات

درج نمودار

بررسی گزینه های زبانه Design

بخش Current Selection

درج متن بر روی نمودار

درجه بندی محورهای نمودار

قالب بندی سری داده و محورهای نمودار

قالب بندی محورهای نمودار

بررسی گزینه های زبانهFormat

بخش Word Art Style

دریافت فایل(همراه با راهنمای تصویری)

حجم فایل 1.94mb


ورود مراجع و اطلاعات خارجی به اکسل    

درج یا قرار دادن اطلاعات در جدول

درج تصویر و اشکال گرافیکی

درج نمادها در اکسل

وارد کردن اطلاعات خارجی به برگه ها

مخفی کردن سطرها، ستون ها و برگه ها

آشکار کردن سطرها، ستون ها و برگه ها

دریافت فایل (همراه با راهنمای تصویری) حجم فایل 928KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماژول جستجو در مطالب سایت