دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی، یکی از کارهای مهم حسابداری است که دقت و مهارت بالایی را می طلبد. چرا که نا آگاهی از قانون و بی دقتی در نگهداری از دفاتر و ثبت درست اطلاعات میتواند منجر به رد دفاتر قانونی شود و در این صورت تعیین میزان مالیات به صورت علی الراس انجام می گیرد.

باید بدانید که مودیان مالیاتی، طبق ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات می شوند.

دفاتر قانونی کدامند؟
بر اساس قانون تجارت،هر حسابدار باید همه رویدادهای مالی را بعد از  ثبت در اسناد حسابداری، به دفاتر قانونی حسابداری منتقل کند.

این دفاتر عبارتند از :

دفاتر حسابداری دو دسته هستند:
۱- دفاتر رسمی و قانونی که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل است.
۲- دفاتر غیررسمی یا کمکی که مهمترین آنها دفتر معین است.

درادامه، ویژگی های هر یک از دفاتر رسمی حسابداری را بررسی میکنیم.

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه ، دفتری است که کلیه عملیات و معاملات مالی موسسه به ترتیب تاریخ وقوع باید در آن ثبت شود.
دفتر روزنامه دارای ستون هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی است.در ستون شرح، نام حسابی که بدهکار یا بستانکار شده به همراه شرح مختصری از رویداد مالی درج می شود.کلیه اسناد حسابداری، به ترتیت تاریخ در دفتر روزنامه  وارد می شوند.

دفتر روزنامه خود بر دو نوع است:
·         دفتر روزنامه عمومی که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در آن ثبت میشود.

·         دفتر روزنامه اختصاصی که فقط یک نوع خاص از معاملات در آن ثبت میشود. مثل دفتر روزنامه خرید، دفتر روزنامه فروش، دفتر روزنامه پرداخت های نقدی و دفتر روزنامه دریافت های نقدی.

دفتر کل

دفتر روزنامه با توجه به ماهیتش و شکل ثبت اطلاعات درآن، امکان تهیه صورت های مالی را فراهم نمی کند. مثلا نمی توان از روی آن، مانده یک حساب را در یک مقطع بدست آورد. به همین دلیل در حسابداری، دفتر دیگری به نام دفتر کل تهیه می شود.
تمامی اطلاعات دفتر روزنامه، باید در دفتر کل ثبت شود. در دفتر کل، برای هر حساب، یک صفحه جداگانه در نظر گرفته می شود و تمام اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب در صفحه مربوط به خودش نوشته می شود. بنابراین دفتر کل، دفتری است که حساب های یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود.
کلیه معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه باید در هرماه و یا نهایتا تا پانزدهم ماه بعدی به دفتر کل منتقل شود.

 
دفتر کل شامل ستون های شماره سند، تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار و مانده است.

مانده گیری در دفتر کل
برای مانده گیری هر حساب کافی است که جمع اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب را از یکدیگر کسر نمایید. به عبارت دیگر مانده حساب در دفتر کل در هر زمان عبارت است از مابه التفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب تا آن مقطع.
اگر مانده بدهکار بیشتر باشد، ماهیت مانده بدهکار و در غیر اینصورت مانده بستانکار خواهد بود. معمولا در دفتر کل ستونی به نام تشخیص هم وجود دارد که ماهیت مانده حساب به صورت بد (بدهکار ) یا بس (بستانکار) در آن ثبت میشود.

نکات مهم در پلمپ دفاتر قانونی حسابداری
نکات مهم زیر را در مورد دفاتر قانونی حسابداری حتما رعایت کتید:

(عدم رعایت این موارد موجب رد دفاتر قانونی خواهد شد)

دفاتر روزنامه و کل مربوط به هر سال مالی را باید در سال قبل دریافت کرد. دفتر قانونی، دفتری است که از طرف اداره ثبت شرکتها، پلمپ و مهر و امضا و از طریق اداره پست، برای شرکت ارسال شده است.

مدارک مورد نیاز برای درخواست پلمپ دفاتر تجاری از پست عبارتند از:

روزنامه رسمی

کپی کارت ملی مدیرعامل

معرفی نامه و کپی کارت ملی نماینده شرکت

مهر شرکت

دفتر از حالت پلمپ خارج نشود و برگی از آن جدا نشود.

اثری از پاک کردن، تراشیدن و محو کردن مندرجات دفتر وجود نداشته باشد.

ردیفها باید پشت سر هم ثبت شوند، ردیفهای خالی و سفید بین نوشته ها وجود نداشته باشد.

اسناد حسابداری روزانه باید در دفتر روزنامه درج شوند. نهایت تاخیر در تحریر دفاتر طبق قانون پانزده روز می باشد.

موقع انتقال اسناد حسابداری به دفتر روزنامه، فقط حسابها را در سطح کل درج می کنیم.نیازی به وارد کردن حسابهای معین و تفصیل نیست.

برخی از  دلایل  رد دفاتر قانونی را بشناسید

ثبت نکردن بخشی از فروش یا درآمد و یا ثبت فروش به خریداران غیرواقعی با کدهای اقتصادی جعلی

ثبت کردن خرید دارایی در حساب هزینه ها

ثبت کردن مبلغ خرید کالا و دارایی از طریق فاکتورهای غیرواقعی و یا اضافه ثبت نمودن مبلغ خرید

ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

ثبت هزینه های غیر واقعی یا شخصی به حساب هزینه های شرکت

معافیت و جایزه در صورت تحریر صحیح دفاتر قانونی و پرداخت به موقع مالیات

طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه، سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارک مودی، مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال ارایه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشد،  معادل ۵% اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد که جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تهیه دفاتر قانونی توسط نرم افزار حسابداری

امروز, اکثر شرکت ها و موسسات، ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی خود را به صورت کامپیوتری و در نرم افزار حسابداری انجام میدهند. در این روش، روزانه هر اتفاق مالی، در نرم افزار به عنوان یک سند حسابداری ثبت می شود.
همه نرم افزارهای حسابداری، دارای بخش گزارش گیری هستند. در این بخش، بر اساس اطلاعات وارده که همان اسناد حسابداری هستند، انواع مختلفی از گزارش های خروجی تولید میشود. طبیعی است که بخش مهمی از این گزارش ها، گزارش های استاندارد حسابداری و مورد نیاز سازمان هایی مثل داراییاست. دفاتر روزنامه و کل که دفاتر رسمی و قانونی محسوب میشوند، به همان شکل که در اصول حسابداری آمده است و با ستون هایی که در بالا گفته شد، در این نرم افزارها طراحی شده است.

کاربر در هرزمان که لازم باشد، میتواند به راحتی و با زدن یک کلید، دفتر روزنامه یا دفتر کل را تهیه کند و بر اساس آن اطلاعات را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.
علاوه بر آن، نرم افزارهای مورد تایید دارایی، گزارشی به نام سند خلاصه تولید میکنند که در آن خلاصه اسناد یک ماه ارائه می شود. حسابدار میتواند به جای نوشتن روزانه اسناد در دفتر روزنامه از این گزارش استفاده کند و خلاصه اسناد را در دفتر وارد نماید.

می توان نتیجه گرفت، که برای افزایش سرعت و دقت در تهیه دفاتر قانونی حسابداری و سایر گزارش های مورد نیاز برای دارایی و سایر سازمان های مسئول، استفاده از یک نرم افزار حسابداری مناسب ، کارآمد و منطبق با قوانین و مقررات حسابداری و مالیاتی بسیار ضروری و مفید خواهد بود.

ماژول جستجو در مطالب سایت