راس گیری چیست؟

راس گیری یکی از روش های معمول در محاسبه سررسید مبالغ در تاریخ های مختلف میباشد که بر دوروش انجام میشود یکی بر مبنای کوچکترین تاریخ مرجع راس و یکی بر مبنای تاریخ وارد شده در مرجع راس . برای این منظور ابتدا جمع مبالغ را حساب کرده سپس تعداد روز مابین تاریخ مرجع راس و تاریخ ها را محاسبه کرده در مبلغ آن ضرب میکنیم  مجموع مضارب بدست آمده تقسیم بر جمع مبالغ عددی به ما خواهد داد که آن عدد راس بحساب میآید این عدد را به تعداد روز مرجع راس گیری اضافه میکنیم حاصل تاریخ راس این مبالغ در تاریخ های مختلف است .

مثال

در زیر مثالی از روش کار  عنوان شده است تاریخ مرجع راس در این مثال وجود ندارد و تعداد روز های چک محاسبه و درج شده است پس مرجع راس  تاریخ روز جاری میباشد

چک مدت چک مبلغ چک مبلغ چک ضربدر مدت چک

چک ۱ ۲۰ روزه ۲۰۰٫۰۰۰ ریال—————-> 4.000.000 ریال
چک ۲ ۳۰ روزه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال —————> 4.500.000 ریال
چک ۳ ۴۵ روزه ۱۰۰٫۰۰۰ ریال—————-> 4.500.000 ریال
چک ۴ ۱۰ روزه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال—————->5.000.000 ریال

———– ————-
۹۵۰٫۰۰۰ ریال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰/۹۵۰٫۰۰۰=۱۹ روز

 

در نرم افزار سگال در سه جزع  میتوانید از راس گیری  بهره ببرید

راس گیری چک ها

برای محاسبه راس چند چک و اسکوند (بهره) به کار میرود . در نرم افزار هم امکان درج دستی چکها و هم استفاده از چک های دریافتنی میسر است مرجع راس یا بصورت اتوماتیک محاسبه میشود و یا به صورت دستی به سیستم ارجاع داده میشود  بعد از محاسبه و دیدن بهره میتوانید با نرم افزار گزارش ساز سگال گزارش خود را چاپ کنید .

راس گیری برگه ها

همانند راس گیری چک ها میتوانید برگه های بازرگانی را راس گیری کنید (خرید فروش)

راس گیری حسابها

در نذم افزار حسابداری و گزارش دفاتر میتوان راس بدهکار سطر ها و راس بستانکار سطرهای گزارش را مشاهده کرد از آنجایی که تمام عملکرد سیستم در حسابداری دارای سند هستند میتوان تمام حالات  را در قسمت حسابداری مشاهده کرد

ماژول جستجو در مطالب سایت